Xuất khẩu lao động | tagged "Đơn hàng Kỹ sư" | Không Phí Môi Giới

Tuyển 18 Nam Kỹ sư cơ khí biết tiếng nhật LƯƠNG CAO chế độ cực TỐT

16/02/2019

Tuyển 06 Nam Kỹ sư Kinh tế đơn hàng Hiếm cho các bạn CĐ ĐH ngành Kinh tế với công việc hấp dẫn

15/02/2019

Cập nhật danh sách đơn hàng kỹ sư đi Nhật thi tuyển trong tháng

30/10/2018

Tổng hợp đơn hàng tháng và các chính sách ưu tiên đặc biệt

28/10/2018

Tuyển 20 Nam HÓT Kỹ sư cơ khí làm việc tại Nhật

23/10/2018