Xuất khẩu lao động | tagged "Đơn hàng đặc biệt" | Xklđ Nhật Bản

Cơ hội quay lại Nhật lần 2 dành cho các TTS đơn hàng chế biến, sản xuất mì ý

Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò sữa tại Aichi-LƯƠNG KHỦNG

Tuyển gấp 300 form nữ chế biến thực thẩm trong Hệ thông các siêu thị

Quay lại Nhật lần 2 đơn hàng Hàn Xì, Hàn BTĐ,..

Đơn Hàng Đi Nhật Quay Lại Lần 2

Đơn Hàng 1 Năm làm kem đi Nhật làm việc tại tỉnh Tochigi Nhật Bản

ĐƠN HÀNG TỐT: Tuyển 15 Nam/ nữ đầu bếp đi Nhật làm việc tại Saitama, Chiba

Tuyển 54 nữ đơn hàng May áo phụ nữ, trẻ em, vest nam tại Fukuoka Nhật Bản

Đơn hàng quay lại lần 2 cho thực tập sinh ngành hàn cơ khí tại Miyagi

Tuyển 18 Nam Đơn hàng 1 NĂM - Phân loại sắp xếp hàng trong Kho Hấp dẫn