Xuất khẩu lao động | tagged "Đơn hàng đặc biệt" | Không Phí Môi Giới

Cơ hội quay lại Nhật lần 2 dành cho các TTS đơn hàng chế biến, sản xuất mì ý

05/02/2020

Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò sữa tại Aichi-LƯƠNG KHỦNG

05/02/2020

Tuyển gấp 300 form nữ chế biến thực thẩm trong Hệ thông các siêu thị

24/09/2019

Quay lại Nhật lần 2 đơn hàng Hàn Xì, Hàn BTĐ,..

24/09/2019

Đơn Hàng Đi Nhật Quay Lại Lần 2

22/08/2019

Đơn Hàng 1 Năm làm kem đi Nhật làm việc tại tỉnh Tochigi Nhật Bản

04/08/2019

Tuyển 54 nữ đơn hàng May áo phụ nữ, trẻ em, vest nam tại Fukuoka Nhật Bản

16/02/2019

Đơn hàng quay lại lần 2 cho thực tập sinh ngành hàn cơ khí tại Miyagi

06/01/2019