Xuất khẩu lao động | Xklđ Nhật Bản

Cơ hội quay lại Nhật lần 2 dành cho các TTS đơn hàng chế biến, sản xuất mì ý

Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò sữa tại Aichi-LƯƠNG KHỦNG

Tuyển 36 Nam/ nữ làm bánh Hamburger, bánh mỳ Nhật Bản

Tuyển gấp 300 form nữ chế biến thực thẩm trong Hệ thông các siêu thị

Quay lại Nhật lần 2 đơn hàng Hàn Xì, Hàn BTĐ,..

Tuyển Nam đơn hàng dán giấy tường nhà đi nhật với mức lương hấp dẫn