Xuất khẩu lao động | Không Phí Môi Giới

Cơ hội quay lại Nhật lần 2 dành cho các TTS đơn hàng chế biến, sản xuất mì ý

05/02/2020

Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò sữa tại Aichi-LƯƠNG KHỦNG

05/02/2020

Tuyển 36 Nam/ nữ làm bánh Hamburger, bánh mỳ Nhật Bản

24/09/2019

Tuyển gấp 300 form nữ chế biến thực thẩm trong Hệ thông các siêu thị

24/09/2019

Quay lại Nhật lần 2 đơn hàng Hàn Xì, Hàn BTĐ,..

24/09/2019

Tuyển Nam đơn hàng dán giấy tường nhà đi nhật với mức lương hấp dẫn

27/08/2019