Tất cả đơn hàng | Việc Làm Nhật Bản
Ngày thi     Giới tính     Ngành nghề   Số lượng    Lương cơ bản Chi tiết
15/12/2019 Nam/Nữ Chế biến thực phẩm 15 153.000 Yên
12/12/2019 Nam Mộc nội thất 24 149.000 Yên
16/12/2019 Nam Dán giấy tường 24 145.420 Yên
T 12/2019 Nam/Nữ Quay lại lần 2 SL 200.000 Yên
14/12/2019 Nữ Cơm Hộp 06 145.000 Yên
14/12/2019 Nam/Nữ Chế biến thủy sản 09 140.080 Yên
12/12/2019 Nam Lắp ráp điện tử 12 151.654 Yên
15/12/2019 Nam Gia công kim loại 36 150.420 Yên
28/12/2019 Nam/Nữ Trồng Cà chua 09 140.002 Yên
20/12/2019 Nam/Nữ Hàn XD 30 155.000 Yên