Đơn hàng kỹ sư đi xuất khẩu lao động Nhật Bản | Xklđ Nhật Bản
Ngày thi     Giới tính     Ngành nghề Số lượng Lương cơ bản Chi tiết
26/09/2022 Nam Kỹ sư điện 24 215.000 Yên Chi tiết
15/09/2022 Nam Kỹ sư cơ khí 18 300.000 Yên Chi tiết
17/09/2022 Nam Kỹ sư kinh tế 06 210.000 Yên Chi tiết
25/09/2022 Nam Kỹ sư cơ khí 25 220.000 Yên Chi tiết
25/09/2022 Nam/Nữ Kỹ sư IT 09 230.000 Yên Chi tiết
20/09/2022 Nam Kỹ sư cơ khí 06 190.000 Yên Chi tiết
18/09/2022 Nam Kỹ sư ô tô 12 230.000 Yên Chi tiết
26/09/2022 Nam Kỹ sư điện 03 240.000 Yên Chi tiết
T9/2022 Nam Kỹ sư đóng tàu 10 220.000 Yên Chi tiết
18/09/2022 Nam Kỹ sư xây dựng 24 210.000 Yên Chi tiết