Đơn hàng kỹ sư | Việc Làm Nhật Bản
Ngày thi     Giới tính     Ngành nghề Số lượng Lương cơ bản Chi tiết
18/12/2019 Nam Kỹ sư điện 24 215.000 Yên
15/12/2019 Nam Kỹ sư cơ khí 18 300.000 Yên
17/12/2019 Nam Kỹ sư kinh tế 06 210.000 Yên
25/12/2019 Nam Kỹ sư cơ khí 25 220.000 Yên
25/12/2019 Nam/Nữ Kỹ sư IT 09 230.000 Yên
20/12/2019 Nam Kỹ sư cơ khí 06 190.000 Yên
18/12/2019 Nam Kỹ sư ô tô 12 230.000 Yên
26/12/2019 Nam Kỹ sư điện 03 240.000 Yên
11/12/2019 Nam Kỹ sư đóng tàu 10 220.000 Yên
18/12/2019 Nam Kỹ sư xây dựng 24 210.000 Yên