Đơn hàng cho Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản | Xklđ Nhật Bản
Ngày thi     Giới tính     Ngành nghề Số lượng Lương cơ bản Chi tiết
15/11/2022 Nam/Nữ Chế biến thực phẩm 15 153.000 Yên Chi tiết
22/11/2022 Nam/Nữ Sản xuất Nhựa 09 145.654 Yên Chi tiết
12/11/2022 Nam/Nữ Làm bánh mỳ 25 145.654 Yên Chi tiết
28/11/2022 Nam/Nữ Trồng Cà chua 09 140.002 Yên Chi tiết
15/11/2022 Nữ May mặc 54 135.500 Yên Chi tiết
20/11/2022 Nữ Vệ sinh tòa nhà 25 148.000 Yên Chi tiết
14/11/2022 Nữ Cơm hộp 06 145.000 Yên Chi tiết
14/11/2022 Nam/Nữ Chế biến thủy sản 09 140.080 Yên Chi tiết
28/11/2022 Nữ 1 Năm CBTP 12 155.000 Yên Chi tiết
15/11/2022 Nam/Nữ Đóng gói công nghiệp 36 146.013 Yên Chi tiết