Đơn hàn cho nam | Không Phí Môi Giới
Ngày thi     Giới tính     Ngành nghề Số lượng Lương cơ bản Chi tiết
12/05/2020 Nam Mộc nội thất 24 149.000 Yên
15/05/2020 Nam/Nữ Chế biến thực phẩm 15 153.000 Yên
20/05/2020 Nam Hàn XD 30 155.000 Yên
18/05/2020 Nam 1 Năm làm Kem 15 152.420 Yên
15/05/2020 Nam Gia công cơ khí 36 150.420 Yên
16/05/2020 Nam Dán giấy tường 24 145.420 Yên
15/05/2020 Nam Lái máy 15 166.000 Yên
12/05/2020 Nam Lắp ráp điện tử 12 151.654 Yên
12/05/2020 Nam/Nữ Làm Bánh Bao 27 151.000 Yên
T5/2020 Nam Hàn Quay lại  30 155.000 Yên